ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS


A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a The GiftForge webshop adatkezelését.

A The GiftForge webshop adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabályozásról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve jár el.

ADATKEZELŐ


A The Giftforge webshop adatkezelője:
Cégnév: The GiftForge Kft.
Székhely: 9081 Győrújbarát, László utca 22.
Adószám: 27538474-2-08
Nyilvántartási szám: 0809033909
Kapcsolattartó: Barta Tamás, ügyvezető
E-mail: hello@thegiftforge.hu

A The GiftForge webshop adatfeldolgozója:
Shopify

https://www.shopify.com/contact

A The GiftForge webshopon leadott rendelésekhez kapcsolódó számlát a számlázz.hu rendszerében állítjuk ki.
Az erre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

FOGALMAK


A jelen Tájékoztatóban szereplő fogalmak értelmezése tekintetében az Infotv.-ben foglaltak irányadóak. Jelen Tájékoztató szempontjából leglényegesebb fogalmak a következőek:

Érintett:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat:
Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás:
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja.

Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizika jellemzők (pl.: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás:
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és észköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technika feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyességgel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel között szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezés alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Közös adatkezelés:
Olyan adatkezelés, mely során a résztvevők közös elektronikus információs rendszer vagy adatkezelési felület alkalmaznak.

ADATKEZELÉSEK - VÁSÁRLÁS, REGISZTRÁCIÓ


Kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím.

Érintettek köre: 
A The GiftForge webshopon keresztül vásárló, ill. regisztráló valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:
Név esetén az azonosítás. E-mail cím és telefonszám esetén a kapcsolattartás. Számlázási cím a rendeléshez tartozó számla kiállításához szükséges, szállítási cím pedig a rendelés szállításának lebonyolításához.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A kezelés időtartama az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a The GiftForge webshopon.

ADATKEZELÉSEK - EGYEDI MEGRENDELÉS


Kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, üzenet, képfeltöltés

Érintettek köre: 
A The GiftForge webshopon egyedi megrendelést kérő valamennyi érintett.

Adatkezelés célja:
Név esetén az azonosítás. E-mail cím esetén a kapcsolattartás, válaszadás. Üzenet és képfeltöltés esetén pedig az egyedi megrendeléshez szükséges részletes adatok megadása.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A kezelés időtartama az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a The GiftForge webshopon.

ADATKEZELÉSEK - ÜZENTKÜLDÉS, KAPCSOLATFELTÉVEL


Kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, üzenet.

Érintettek köre: 
A The GiftForge webshop üzenetküldési/kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:
Név esetén az azonosítás. E-mail cím esetén a kapcsolattartás, válaszadás. Üzenet esetén pedig a kapcsolatfelvételhez szükséges részletes adatok megadása.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A kezelés időtartama az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a The GiftForge webshopon.

ADATKEZELÉSEK - BEJELENTÉSEK


Kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, megrendelés száma, bejelentés tárgya, üzenet, fájl feltöltés.

Érintettek köre: 
A The GiftForge webshop bejelentések űrlapján keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:
Név esetén az azonosítás. E-mail cím esetén a kapcsolattartás, válaszadás. Megrendelés száma esetén a megrendelés pontos beazonosítása. Bejelentés tárgya esetén bejelenteni kívánt eset pontos beazonosítása. Üzenet és fájl feltöltés esetén a bejelentéshez szükséges részletes adatok megadása. 

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A kezelés időtartama az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a The GiftForge webshopon.

ADATKEZELÉSEK -  TERMÉK ÉRTÉKELÉS, VÉLEMÉNY


Kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, üzenet, fájl feltöltés.

Érintettek köre: 
A The GiftForge webshop termék értékelés/véleményt beküldő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:
Név esetén az azonosítás. E-mail cím esetén a kapcsolattartás, válaszadás, értesítés. Üzenet és fájlfeltöltés esetén esetén pedig az érintett vélemény nyilvánítása az adott termékhez.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A kezelés időtartama az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a The GiftForge webshopon.

ADATKEZELÉSEK - THE GIFTFORGE KLUB


Kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, a "The GiftForge Klub"-ban meghatározott tevékenységek, mint pl. rendelés leadása, hírlevél feliratkozás, követés Instagramon, stb.

Érintettek köre: 
A The GiftForge webshopon keresztül vásárló, ill. regisztráló valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:
Név esetén az azonosítás. E-mail cím azonosítás és kapcsolattartás. A tevékenységek esetén a tevékenységhez társított pontok jóváírásának lehetősége. 

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A kezelés időtartama az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a The GiftForge webshopon.

ADATKEZELÉSEK - BLOG HOZZÁSZÓLÁS


Kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, hozzászólás.

Érintettek köre: 
A The GiftForge webshopon blog hozzászólást adó valamennyi érintett.

Adatkezelés célja:
Név esetén az azonosítás. E-mail cím esetén a kapcsolattartás, válaszadás. Hozzászólás esetén pedig az érintett vélemény nyilvánítása az adott blogbejegyzéshez.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A kezelés időtartama az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. 

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a The GiftForge webshopon.

ADATTOVÁBBÍTÁS


Az adatkezelő a megadott személyes adatokat e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik természetes vagy jogi személynek, ill. hatóság számára történő kiadása - hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, megrendelés száma.

Érintettek köre:
A házhoz ill. csomagpontra/automatába szállítást kérő valamennyi érintett.

Adatkezelés célja:
A megrendelés házhoz ill. csomagpontra/automatába szállítása.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A házhoz ill. csomagpontra/automatába szállítás lebonyolításáig tart.

Adattovábbítás szállítás céljából a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. valamint a Magyar Posta Zrt. részére történik.

COOKIE (SÜTIK) KEZELÉSE


A The GiftForge webshop által használt cookie-król bővebben a Cookie (süti) tájékoztatóban olvashat.

Hírlevél, DM tevékenység

A The GiftForge webshop jogosult azon érintettek részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, akik a regisztrációkor/megrendeléskor/feliratkozáskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen hozzájárultak. Az érintett a hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben, a visszavonást követően nem küldhet több hírlevelet vagy reklámlevelet az érintett részére, továbbá törli az érintettet a hírlevélre feliratkozott felhasználók nyilvántartásából.

Kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím.

Érintettek köre: 
A The GiftForge webshop hírlevelére feliratkozó valamennyi érintett.

Adatkezelés célja:
Név esetén az azonosítás, megszólítási lehetőség. E-mail cím esetén a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
Reklámot tartalmazó elektronikus üzenet küldése az érintett részére. Tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, termékekről, új funkciókról, stb.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6§ (5) bekezdése.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK


Kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Instagram/YouTube/stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve az érintett nyilvános profilképe.

Érintettek köre:
Valamennyi érintett, aki regisztrált a kezelt adatok körénél felsorolt közösségi oldalakon és "lájkolta" a weboldalt.

Adatkezelés célja:
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalma elemeinek (pl.: blog), termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA


Az adatkezelő és adatfeldolgozó gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Amennyiben adatvédelmi incidens történt, úgy az adatkezelő haladéktalanul tájékoztatnia kell az érintettet az incidens jellegéről, és közölni kell az adatkezelő és adatfeldolgozó kapcsolattartó nevét elérhetőségeit. Ismertetni kell továbbá az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, illetve az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő köteles, késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával az után, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenteni az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, úgy az adatkezelő köteles mellékelni a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI


A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az érintett postai úton (9081 Győrújbarát, László utca 22.) vagy e-mailben (hello@thegiftforge.hu) tudja kezdeményezni. 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Kivétel ez alól a számviteli bizonylatok, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169§ (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az érintett postai úton (9081 Győrújbarát, László utca 22.) vagy e-mailben (hello@thegiftforge.hu) tudja benyújtani.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Az érintett az adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaival, kifogásaival közvetlenül az adatkezelőhöz. aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. A NAIH vizsgálatát bárki kezdeményezheti, arra hivatkozva, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. 

EGYEBEK


Tájékoztatjuk, hogy adatkezelés szükséges egyedi megrendeléshez, kapcsolatfelvételhez, vásárláshoz, ill. regisztrációhoz, hírlevél feliratkozáshoz, ezért az érintett köteles megadni a személyes adatait. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek egyedi megrendelésre árajánlatot adni, üzenetet küldeni, nem tud vásárolni, ill. nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.